Jak wykonać posadzkę betonową?

Pierwszym etapem jest właściwe przygotowanie podłoża. Należy ocenić jego stan i wykonać ewentualne naprawy. Podłoże musi być równe, bez ubytków oraz wolne od wszelkich zanieczyszczeń takich jak kurz, błoto czy resztki budowlane. Jeśli podłoże stanowi grunty niezwiązane, takie jak piasek czy żwir, warto je zagęścić za pomocą sprzętu do zagęszczania. W przypadku gruntu związane, np. gliny czy iłu, potrzebna będzie warstwa podsypki z kruszywa.

posadzka betonowa

W celu zabezpieczenia wylewki betonowej przed wilgocią z gruntu, na odpowiednio przygotowanym podłożu ułożyć należy warstwę izolacji przeciwwilgociowej. Stosuje się różne rodzaje izolacji, najczęściej wykorzystuje się folie polietylenowe o grubości co najmniej 0,2 mm.

Aby ograniczyć straty ciepła przez posadzkę betonową, zaleca się ułożenie warstwy termoizolacji. W przypadku budynków mieszkalnych oraz innych obiektów, gdzie wymagany jest wysoki komfort termiczny, stosuje się płyty styropianowe lub wełnę mineralną. W budynkach, w których nie ma dużych wymagań dotyczących izolacji cieplnej, można zastosować warstwę termoizolacyjną z kruszywa lekkiego, np. keramzytu.

Proces wylewania posadzki betonowej

Zbrojenie pełni ważną rolę w posadzce betonowej, wzmacniając jej konstrukcję i odporność na naprężenia. W zależności od obciążeń oraz wymagań projektowych, stosuje się pręty stalowe lub włókna syntetyczne. Zbrojenie z prętów stalowych układa się w formie siatki o odpowiedniej wielkości oczek i średnicy drutów. Natomiast włókna syntetyczne dodaje się bezpośrednio do mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna być dobrana zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wytrzymałości, mrozoodporności oraz klasie ekspozycji posadzki. Mieszankę betonową można przygotować samodzielnie, łącząc cement, wodę, kruszywo oraz ewentualne dodatki. Kolejną opcją jest zamówienie gotowej mieszanki betonowej z betoniarni, co gwarantuje równomierne parametry mieszanki.

Równomiernie rozłożoną mieszankę betonową na podłożu należy starannie wyrównać i zagęścić. W tym celu stosuje się prostownice ręczne lub mechaniczne. Następnie wykonuje się obróbkę powierzchni, która może obejmować płukanie betonu, zacieranie czy wygładzanie. Ważne jest również zabezpieczenie świeżej wylewki przed wpływem czynników atmosferycznych oraz kontrolowanie jej procesu wiązania i twardnienia.


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.
Odpowiemy tego samego dnia.

 

Czytaj więcej